Dr hab. n. zdr. Andrzej A. Kononowicz

Dr hab. Andrzej A. Kononowicz jest absolwentem kierunku informatyka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki w Clausthal (Niemcy). Doktorat w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczne obronił w roku 2011 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 2019 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Naukowo zajmuje się tematem wspomaganej komputerowo edukacji medycznej oraz systemów wspomagania decyzji klinicznych. Brał udział w szeregu projektów europejskich: Heartfaid, eViP, WAVES, BCIME, DID-ACT.

Specjalizuje się w temacie symulacji typu wirtualny pacjent oraz aspektach informatycznych wspomagania procesu rozumowania klinicznego. Odbywał staże na uczelniach zagranicznych: Uniwersytet w Zurychu – Szpital w Aarau, Uniwersytet Ludwika-Maksymilana w Monachium, dwuletni staż post-doktorski w Instytucie Karolinska w Sztokholmie. Jest recenzentem w wielu czasopismach z zakresu informatyki i edukacji medycznej. Z Zakładem Bioinformatyki i Teledycyny UJ CM związany jest od 2005 roku. Od września 2020 pełni funkcję kierownika Zakładu.

Wybrane publikacje w ostatnich 5 latach

  • Kononowicz AA, Hege I, Edelbring S, Sobocan M, Huwendiek S, Durning SJ. The need for longitudinal clinical reasoning teaching and assessment: Results of an international survey. Med Teach. 2020 Apr;42(4):457-462.
  • Kononowicz AA, Woodham LA, Edelbring S, Stathakarou N, Davies D, Saxena N, Tudor Car L, Carlstedt-Duke J, Car J, Zary N. Virtual Patient Simulations in Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. J Med Internet Res 2019; 21(7):e14676
  • Kyaw BM, Saxena N, Posadzki P, Vseteckova J, Nikolaou CK, George PP, Divakar U, Masiello I, Kononowicz AA, Zary N, Tudor Car L. Virtual Reality for Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. J Med Internet Res 2019; 21(1):e12959
  • Hege I, Kononowicz AA, Kiesewetter J, Foster-Johnson L. Uncovering the relation between clinical reasoning and diagnostic accuracy – An analysis of learner’s clinical reasoning processes in virtual patients. PLoS One. 2018 Oct 4;13(10):e0204900.
  • Berman AH, Biguet G, Stathakarou N, Westin-Hägglöf B, Jeding K, McGrath C, Zary N, Kononowicz AA. Virtual Patients in a Behavioral Medicine Massive Open Online Course (MOOC): A Qualitative and Quantitative Analysis of Participants’ Perceptions. Acad Psychiatry 2017;41(5):631-641.

Pełna lista publikacji

http://bioinformatics.cm-uj.krakow.pl/akononowicz/

Aktualne projekty

  • BCIME (2018-2021; Building Curriculum Infrastructure in Medical Education) http://bcime.upjs.sk
  • DID-ACT (2020-2022; Developing, implementing, and disseminating an adaptive clinical reasoning curriculum for healthcare students and educators) http://did-act.eu
Wielkość fontu
Kontrast