Zdzisław Wiśniowski

Zdzisław Wiśniowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii – kierunek: matematyka, specjalność: metody numeryczne.

W latach 1977-1983 pracował w dziale badawczo-rozwojowym ZETO (Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej), od 1983 w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika, obecnie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Naukowo zajmuje się zastosowaniem metod statystyki matematycznej, modelowania matematycznego oraz teorii zbiorów rozmytych do analizy  wielowymiarowych danych medycznych oraz tworzeniem i zarządzaniem bazami danych biomedycznych.

 

 

Najważniejsze publikacje:

 • Jurkowski W, Brylinski M, Konieczny L, Wisniowski Z, Roterman I. Conformational subspace in simulation of early-stage protein folding. Proteins-Structure Function And Bioinformatics 2004;55:115-27 https://doi.org/10.1002/prot.20002
 • Kalinowska B, Banach M, Wisniowski Z, Konieczny L, Roterman I. Is the hydrophobic core a universal structural element in proteins? Journal of Molecular Modelling 2017;23:1-16 https://doi.org/10.1007/s00894-017-3367-z
 • Dulak D, Gadzala M, Banach M, Ptak M, Wisniowski Z, Konieczny L, Roterman I. Filamentous Aggregates of Tau Proteins Fulfil Standard Amyloid Criteria Provided by the Fuzzy Oil Drop (FOD) Model. International Journal of Molecular Sciences 2018;19:1-29 https://doi.org/10.3390/ijms19102910
 • Filar-Mierzwa K, Wojcik B, Marchewka A, Dabrowski Z, Superata J, Wisniowski Z. Effects of different rehabilitation models on erythrocyte deformability and nitrite plus nitrate as end-products of nitric oxide levels in elderly women. Geriatrics & Gerontology International 2017;17:2479-84 https://doi.org/10.1111/ggi.13109
 • Banach M, Wisniowski Z, Ptak M, Roterman I. Aggregation-promoting conditions necessary to create the complexes by acylphosphatase from the hyperthermophile Sulfolobus solfataricus. Bio-Algorithms and Med-Systems 2019;15:1-5 https://doi.org/10.1515/bams-2019-0023

 

Lista wszystkich publikacji

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • PTM – Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • ISCB  – International Society for Clinical Biostatistics
 • IBS  – The International Biometric Society
 • PTB  – Polskie Towarzystwo Biometryczne
 • TPO – Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
 • IAPR – The International Association for Pattern Recognition

 

Działalność organizacyjna:

 • Od 1988 – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
 • 1994-2000 – realizacja rozległej światłowodowej sieci uczelnianej LAN Collegium Medicum UJ wraz z jej podłączeniem do komputerowej sieci miejskiej MAN.
 • 1990-1993 – Senacka Komisja Budżetu i Inwestycji
 • Od 2004 – Zespół ds. Standaryzacji Egzaminów Medycznych
 • Od 2005 – redaktor techniczny czasopisma Bio-Algorithms and Med-Systems
 • 2008-2012 – Stała Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni

 

 

Web of Science ResearcherID  E-4393-2013

 

Scopus Author ID 14008775000

 

E-mail address: zdzislaw.wisniowski@uj.edu.pl