MRAME – Mixed Reality supporting Advanced Medical Education – a new method of teaching medical skills

Zastosowanie technologii rzeczywistości mieszanej w zaawansowanej edukacji medycznej – nowa metoda nauczania umiejętności klinicznych

(Mixed Reality Supporting Advanced Medical Education – a new method of teaching medical skills – MRAME)

CELE

Podstawowym celem jest umożliwienie uczelniom i ośrodkom badawczym rozwijania i wzmacniania współpracy, zwiększania ich zdolności do działania na poziomie ponadnarodowym, dzielenia się pomysłami, praktykami i metodami oraz konfrontowania ich w innowacyjnym obszarze, jakim jest zastosowanie technologii rzeczywistości mieszanej (Mixed Reality – MR) w celach edukacyjnych. Symulacja procedur medycznych za pomocą systemu MR daje możliwość szkolenia studentów medycyny, ratowników medycznych i lekarzy w bezpiecznym (wolnym od ryzyka), realistycznym i powtarzalnym środowisku. Lepsze wyszkolenie personelu medycznego zmniejsza ryzyko błędów i oferuje bardziej powtarzalne zabiegi. Formaty partnerstwa strategicznego dla wykorzystania technologii MR będą realizowane w ramach partnerstw współpracy uczelni. Projekt będzie wykorzystywać możliwości mobilności studentów i personelu, aby pomóc uczestniczącym szkołom medycznym rozwijać się jako organizacje i zwiększyć ich zdolność do pracy w projektach międzynarodowych. Ze względu na stan pandemii wdrożona zostanie mobilność łączona: fizyczna wymiana ze współpracą zdalną, w tym wykorzystującą technologie wirtualnej rzeczywistości.

PRIORYTETY HORYZONTALNE

Wspieranie możliwości dla wszystkich studentów medycyny (którzy nie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach stacjonarnych ze względów zdrowotnych, na przykład z powodu izolacji społecznej podczas pandemii) w zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych, w tym umiejętności klinicznych, np .: wywiad, badanie przedmiotowe, badania kliniczne, stosowanie rozumowania diagnostycznego, uczenie procedur, praca zespołowa i profesjonalizm.

Wspieranie nauczycieli, lekarzy pracujących z uczniami, liderów edukacyjnych i personelu medycznego w wykorzystaniu zaawansowanych metod nauczania i e-learningu z wykorzystaniem MR (VR i AR).

NAUCZANIE I OCENA UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNYCH W OPARCIU O RZECZYWISTOŚĆ MIESZANĄ

1. Nauczanie anatomii człowieka

2. Ocena umiejętności klinicznych

3. Nauczanie zabiegów chirurgicznych z perspektywy pierwszej osoby

4. Symulacja sali zabiegowej

5. Psychologiczne aspekty wykorzystania rzeczywistości mieszanej

 

Strona projektu:  mrame.cm-uj.krakow.pl