Pracownicy

Kierownik Zakładu

dr hab. Andrzej A. Kononowicz, prof. UJ

 

Zespół Bioinformatyczny

dr n. tech. Mateusz Banach

dr hab. n. med. Monika Piwowar

dr Magdalena Ptak-Kaczor

prof. dr hab. n. med. Irena Roterman-Konieczna

 

Zespół Telemedyczny

lek. Ada Frankowska

mgr inż. Wojciech Lasoń

dr n. med. Joanna Łudzik

dr inż. Klaudia Proniewska

dr Piotr Walecki

dr Renata Szydlak

dr Yavuz Selim Kıyak – Uniwersytet Gazi w Ankarze (PostDoc)

 

Zespół Statystyczny

mgr Andrzej Stanisz

mgr Justyna Stefaniak

 

Sekretariat

Ewa Radulescu

mgr Zdzisław Wiśniowski

mgr inż. Wojciech Ziajka