Pracownicy

Kierownik Zakładu

dr hab. Andrzej A. Kononowicz, prof. UJ

 

Zespół Bioinformatyczny

prof. dr hab. n. med. Irena Roterman-Konieczna

dr hab. n. med. Monika Piwowar

dr n. tech. Mateusz Banach

dr Magdalena Ptak-Kaczor

 

Zespół Telemedyczny

lek. Ada Frankowska

dr n. med. Joanna Łudzik

dr inż. Klaudia Proniewska

dr Piotr Walecki

mgr inż. Wojciech Lasoń

mgr inż. Wojciech Ziajka

 

Zespół Statystyczny

mgr Andrzej Stanisz

mgr Justyna Stefaniak

 

Sekretariat

Ewa Radulescu

mgr Zdzisław Wiśniowski