Zespół bioinformatyka

Sekcja:   Genomika, Proteomika

Tematyka badawcza zespołu obejmuje badania realizacji informacji genetycznej oraz struktury przestrzennej białek a także komputerowo wspomaganego projektowania leków. Badania gnomiczne prowadzone są w oparciu o analizę statystyczną ekspresji genów uzyskanych technologią mikromacierzową oraz przewidywania relacji między nimi (zwłaszcza w odniesieniu do złożonych jednostek chorobowych). Badania nad struktura białek dotyczą przewidywania struktury przestrzennej białek na podstawie znajomości sekwencji aminokwasowej. Rozwijany jest Autorski model opierający się na wynikach obserwacji eksperymentalnych. Wprowadzono wieloetapowość procesu fałdowania się łańcucha polipeptydowego (wczesny i późny pośrednik). W modelu uwzględniono także wpływ środowiska, w którym proces fałdowania się łańcucha polipeptydowego zachodzi. Środowisko wyrażone jest za pomocą zewnętrznego pola siłowego o charakterze hydrofobowym.  Techniki numeryczne w dziedzinie komputerowo wspomaganego projektowania leków zastosowano w badaniach interakcji metabolitów aspiryny z białkami (z albuminą w szczególności) w kontekście badań zaburzeń alergicznych (współpraca z Kliniką Alergologii Coll Med UJ).