Dydaktyka

 

Prowadzę szereg kursów dla studentów, doktorantów zarówno polsko- jak i anglojęzycznych tj. : 

  • Kursy dla studentów lekarzy, stomatologów i dietetyków:

„Medycyna w OMICS”, „Biostatystyka”, „Technologia Informacyjna”, „Informatyka i statystyka medyczna”.

  • Anglojęzyczne kursy dla studentów lekarzy i stomatologów:

“EBM with elements of medical statistics”, “Biochemistry with Elements of Chemistry”, “Computer science and medical statistics”, “Medical Informatics including Biostatistics”, “Telemedicine with Elements of Medical Simulation”.

  • Kursy dla doktorantów lekarzy i farmaceutów.

“Anglojęzyczna prezentacja własnych wyników badań. Dyskusja. Konwersatorium”, “Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania, zakresem badań, metodologią, aparaturą oraz sposobem finansowania uczelnianych i pozauczelnianych nowoczesnych ośrodków badawczych”.

  • Kursy dla “PhD students”:

“Biostatistics”, “Computational Medicine”.

  • Kształcenie podyplomowe

Zajmuje się szkoleniem w zakresie podstaw bioinformatyki w ramch kształcenia podyplomowego lekarzy.

Prowadzę prace magisterskie oraz doktoranckie.

 

————————————————————————————

Monika Piwowar
mpiwowar@cm-uj.krakow.pl