dr Mateusz Banach

Doktor nauk technicznych – dziedzina: Informatyka, stopień naukowy nadany przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2018 r. Tytuł zawodowy magistra (kierunek: Informatyka, specjalność: Informatyka Stosowana) uzyskał na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2009 r. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (obecnie Oddziału Białostockiego) od 2016 r.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1806-9877

Dane kontaktowe

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=2492
(aby zobaczyć adres e-mail, wybierz „pokaż adres email” po prawej stronie powyższej witryny)

Zainteresowania

bioinformatyka, geometria obliczeniowa, informatyka, analiza danych, wizualizacja danych, hydrofobowość, optymalizacja, zwijanie białek, oddziaływania białko-białko, programowanie w pythonie, usługi sieciowe i bazy danych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Telemedycyna z elementami symulacji medycznej (Wydział Lekarski, kierunek lekarski, II rok)
 • Informatyka i Statystyka Medyczna 2/2 (Wydział Lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, III rok)
 • Informatyka – fakultet (Wydział Lekarski, kierunek dietetyka, II rok mgr)
 • Telemedicine with Elements of Medical Simulation (Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców, kierunek lekarski, II rok)
 • Computer science and medical statistics 1/2 (Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców, kierunek lekarsko-dentystyczny, I rok)
 • Computer science and medical statistics 2/2 (Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców, kierunek lekarsko-dentystyczny, III rok)
 • Biochemistry with Elements of Chemistry (Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców, kierunek lekarski, II rok)

Udział w projektach badawczych

 • 2018 – 2019: współpraca bilateralna pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum a Sorbonne Université (dawniej Université Pierre-et-Marie-Curie / Paris VI) w ramach grantu PHC Polonium nr 405111TL
 • 2012 – 2013: współpraca bilateralna pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum a Sorbonne Université (dawniej Université Pierre-et-Marie-Curie / Paris VI) w ramach grantu PHC Polonium nr 27748NE

Działalność na rzecz środowiska naukowego

Publikacje w czasopismach

 1. Banach M. (2023) Improved Assessment of Globularity of Protein Structures and the Ellipsoid Profile of the Biological Assemblies from the PDB. Biomolecules, 13(2), 385. https://doi.org/10.3390/biom13020385 (feature paper)
 2. Banach M. (2022) Symmetrization in the Calculation Pipeline of Gauss Function-Based Modeling of Hydrophobicity in Protein Structures. Symmetry, 2022, 14(9), 1876. https://doi.org/10.3390/sym14091876
 3. Banach M. (2021) Assessment of Globularity of Protein Structures via Minimum Volume Ellipsoids and Voxel-Based Atom Representation. Crystals, 11(12), 1539. https://doi.org/10.3390/cryst11121539
 4. Banach, M., Chomilier, J., & Roterman, I. (2021). Contribution to the Understanding of Protein–Protein Interface and Ligand Binding Site Based on Hydrophobicity Distribution—Application to Ferredoxin I and II Cases. Applied Sciences, 11(18), 8514. https://doi.org/10.3390/app11188514
 5. Ptak-Kaczor, M., Banach, M., Stapor, K., Fabian, P., Konieczny, L., & Roterman, I. (2021). Solubility and Aggregation of Selected Proteins Interpreted on the Basis of Hydrophobicity Distribution. International Journal of Molecular Sciences, 22(9), 5002. https://doi.org/10.3390/ijms22095002
 6. Banach, M., Stapor, K., Fabian, P., Konieczny, L., & Roterman, I. (2021). Divergence Entropy-Based Evaluation of Hydrophobic Core in Aggressive and Resistant Forms of Transthyretin. Entropy, 23(4), 458. https://doi.org/10.3390/e23040458
 7. Roterman, I., Stapor, K., Fabian, P., Konieczny, L., & Banach, M. (2021). Model of Environmental Membrane Field for Transmembrane Proteins. International Journal of Molecular Sciences, 22(7), 3619. https://doi.org/10.3390/ijms22073619
 8. Ptak-Kaczor, M., Kwiecińska, K., Korchowiec, J., Chłopaś, K., Banach, M., Roterman, I., & Anna, J. (2021). Structure and Location of Protein Sites Binding Self-Associated Congo Red Molecules with Intercalated Drugs as Compact Ligands—Theoretical Studies. Biomolecules, 11(4), 501. https://doi.org/10.3390/biom11040501
 9. Banach, M., Stapor, K., Konieczny, L., Fabian, P., & Roterman, I. (2020). Downhill, Ultrafast and Fast Folding Proteins Revised. International Journal of Molecular Sciences, 21(20), 7632. https://doi.org/10.3390/ijms21207632
 10. Fabian, P., Banach, M., Stapor, K., Konieczny, L., Ptak-Kaczor, M., & Roterman, I. (2020). The Structure of Amyloid Versus the Structure of Globular Proteins. International Journal of Molecular Sciences, 21(13), 4683. https://doi.org/10.3390/ijms21134683
 11. Banach, M., Fabian, P., Stapor, K., Konieczny, L., Ptak-Kaczor, M., & Roterman, I. (2020). The Status of Edge Strands in Ferredoxin-Like Fold. Symmetry, 12(6), 1032. https://doi.org/10.3390/sym12061032
 12. Banach, M., Fabian, P., Stapor, K., Konieczny, L., & Roterman, and I. (2020). Structure of the Hydrophobic Core Determines the 3D Protein Structure—Verification by Single Mutation Proteins. Biomolecules, 10(5), 767. https://doi.org/10.3390/biom10050767
 13. Fabian, P., Stapor, K., Banach, M., Ptak-Kaczor, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2020). Alternative Hydrophobic Core in Proteins—The Effect of Specific Synergy. Symmetry, 12(2), 273. https://doi.org/10.3390/sym12020273
 14. Dułak, D., Gadzała, M., Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2020). Alternative Structures of α-Synuclein. Molecules, 25(3), 600. https://doi.org/10.3390/molecules25030600
 15. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2019). The Amyloid as a Ribbon-Like Micelle in Contrast to Spherical Micelles Represented by Globular Proteins. Molecules, 24(23), 4395. https://doi.org/10.3390/molecules24234395
 16. Ptak-Kaczor, M., Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2019). Internal force field in selected proteins. Acta Biochimica Polonica. https://doi.org/10.18388/abp.2019_2865
 17. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2019). Symmetry and Dissymmetry in Protein Structure—System-Coding Its Biological Specificity. Symmetry, 11(10), 1215. https://doi.org/10.3390/sym11101215
 18. Fabian, P., Stapor, K., Banach, M., Ptak-Kaczor, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2019). Different Synergy in Amyloids and Biologically Active Forms of Proteins. International Journal of Molecular Sciences, 20(18), 4436. https://doi.org/10.3390/ijms20184436
 19. Roterman, I., Dułak, D., Gadzała, M., Banach, M., & Konieczny, L. (2019). Structural analysis of the Aβ(11–42) amyloid fibril based on hydrophobicity distribution. Journal of Computer-Aided Molecular Design, 33(7), 665–675. https://doi.org/10.1007/s10822-019-00209-9
 20. Gadzała, M., Dułak, D., Kalinowska, B., Baster, Z., Bryliński, M., Konieczny, L., Banach, M., & Roterman, I. (2019). The aqueous environment as an active participant in the protein folding process. Journal of Molecular Graphics and Modelling, 87, 227–239. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2018.12.008
 21. Dułak, D., Banach, M., Gadzała, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2018). Structural analysis of the Aβ(15-40) amyloid fibril based on hydrophobicity distribution. Acta Biochimica Polonica. https://doi.org/10.18388/abp.2018_2647
 22. Dułak, D., Gadzała, M., Banach, M., Ptak, M., Wiśniowski, Z., Konieczny, L., & Roterman, I. (2018). Filamentous Aggregates of Tau Proteins Fulfil Standard Amyloid Criteria Provided by the Fuzzy Oil Drop (FOD) Model. International Journal of Molecular Sciences, 19(10), 2910. https://doi.org/10.3390/ijms19102910
 23. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2018). Why do antifreeze proteins require a solenoid? Biochimie, 144, 74–84. https://doi.org/10.1016/j.biochi.2017.10.011
 24. Roterman, I., Banach, M., & Konieczny, L. (2017). Propagation of Fibrillar Structural Forms in Proteins Stopped by Naturally Occurring Short Polypeptide Chain Fragments. Pharmaceuticals, 10(4), 89. https://doi.org/10.3390/ph10040089
 25. Kalinowska, B., Banach, M., Wiśniowski, Z., Konieczny, L., & Roterman, I. (2017). Is the hydrophobic core a universal structural element in proteins? Journal of Molecular Modeling, 23(7), 205. https://doi.org/10.1007/s00894-017-3367-z
 26. Roterman, I., Banach, M., & Konieczny, L. (2017). Application of the Fuzzy Oil Drop Model Describes Amyloid as a Ribbonlike Micelle. Entropy, 19(4), 167. https://doi.org/10.3390/e19040167
 27. Gadzała, M., Kalinowska, B., Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2017). Determining protein similarity by comparing hydrophobic core structure. Heliyon, 3(2), e00235. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00235
 28. Dygut, J., Kalinowska, B., Banach, M., Piwowar, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2016). Structural Interface Forms and Their Involvement in Stabilization of Multidomain Proteins or Protein Complexes. International Journal of Molecular Sciences, 17(10), 1741. https://doi.org/10.3390/ijms17101741
 29. Roterman, I., Banach, M., Kalinowska, B., & Konieczny, L. (2016). Influence of the Aqueous Environment on Protein Structure—A Plausible Hypothesis Concerning the Mechanism of Amyloidogenesis. Entropy, 18(10), 351. https://doi.org/10.3390/e18100351
 30. Banach, M., Kalinowska, B., Konieczny, L., & Roterman, I. (2016). Role of Disulfide Bonds in Stabilizing the Conformation of Selected Enzymes—An Approach Based on Divergence Entropy Applied to the Structure of Hydrophobic Core in Proteins. Entropy, 18(3), 67. https://doi.org/10.3390/e18030067
 31. Banach, M., Kalinowska, B., Konieczny, L., & Roterman, I. (2016). Sequence-to-Structure Relation in Proteins-Amyloidogenic Proteins with Chameleon Sequences. Journal of Proteomics & Bioinformatics, 9(11). https://doi.org/10.4172/jpb.1000415
 32. Banach, M., Kalinowska, B., Konieczny, L., & Roterman, I. (2016). Structural Role of Hydrophobic Core in Proteins-Selected Examples. Journal of Proteomics & Bioinformatics, 9(11). https://doi.org/10.4172/jpb.1000416
 33. Banach, M., Prudhomme, N., Carpentier, M., Duprat, E., Papandreou, N., Kalinowska, B., Chomilier, J., & Roterman, I. (2015). Contribution to the Prediction of the Fold Code: Application to Immunoglobulin and Flavodoxin Cases. PLOS ONE, 10(4), e0125098. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125098
 34. Kalinowska, B., Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2015). Application of Divergence Entropy to Characterize the Structure of the Hydrophobic Core in DNA Interacting Proteins. Entropy, 17(3), 1477–1507. https://doi.org/10.3390/e17031477
 35. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2014). The fuzzy oil drop model, based on hydrophobicity density distribution, generalizes the influence of water environment on protein structure and function. Journal of Theoretical Biology, 359, 6–17. https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2014.05.007
 36. Piwowar, M., Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2014). Hydrophobic core formation in protein complex of cathepsin. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 32(7), 1023–1032. https://doi.org/10.1080/07391102.2013.801784
 37. Piwowar, M., Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2013). Structural role of exon-coded fragment of polypeptide chains in selected enzymes. Journal of Theoretical Biology, 337, 15–23. https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2013.07.016
 38. Banach, M., Prymula, K., Jurkowski, W., Konieczny, L., & Roterman, I. (2012). Fuzzy oil drop model to interpret the structure of antifreeze proteins and their mutants. Journal of Molecular Modeling, 18(1), 229–237. https://doi.org/10.1007/s00894-011-1033-4
 39. Roterman, I., Konieczny, L., Banach, M., & Jurkowski, W. (2011). Intermediates in the Protein Folding Process: A Computational Model. International Journal of Molecular Sciences, 12(8), 4850–4860. https://doi.org/10.3390/ijms11084850
 40. Banach, M., Stąpor, K., & Roterman, I. (2009). Chaperonin Structure—The Large Multi-Subunit Protein Complex. International Journal of Molecular Sciences, 10(3), 844–861. https://doi.org/10.3390/ijms10030844

Rozdziały w monografiach

 1. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2020). Anti-amyloid drug design. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 215–231). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00019-1
 2. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2020). Composite structures. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 117–133). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00011-7
 3. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2020). Ligand binding cavity encoded as a local hydrophobicity deficiency. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 91–93). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00009-9
 4. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2020). Local discordance. In From Globular Proteins to Amyloids (p. 69). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00006-3
 5. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2020). Protein-protein interaction encoded as an exposure of hydrophobic residues on the surface. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 79–89). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00008-7
 6. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2020). Proteins structured as spherical micelles. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 55–68). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00005-1
 7. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2020). The active site in a single-chain enzyme. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 71–78). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00007-5
 8. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2020). The hypothetical amyloid transformation of transthyretin. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 233–240). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00020-8
 9. Banach, M., & Roterman, I. (2020). Amyloid as a ribbon-like micelle. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 177–191). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00016-6
 10. Banach, M., & Roterman, I. (2020). Amyloids identification based on fuzzy oil drop model. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 173–175). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00015-4
 11. Banach, M., & Roterman, I. (2020). Complexes Aβ(1–42) polypeptide with non-protein molecules. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 137–156). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00013-0
 12. Banach, M., & Roterman, I. (2020). Non-amyloid structure of the Aβ(1–42) polypeptide in presence of a permanent chaperone. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 135–136). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00012-9
 13. Banach, M., & Roterman, I. (2020). Solenoid – An amyloid under control. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 95–115). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00010-5
 14. Banach, M., & Roterman, I. (2020). Specificity of amino acid sequence and its role in secondary and supersecondary structure generation. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 207–214). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00018-X
 15. Banach, M., & Roterman, I. (2020). Structure of selected fragments of Aβ(1–42) in complex with other proteins. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 157–172). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00014-2
 16. Dułak, D., Gadzała, M., Banach, M., & Roterman, I. (2020). Analysis of alternative conformations of the Aβ(1–40) amyloid protein. In From Globular Proteins to Amyloids (pp. 193–206). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102981-7.00017-8
 17. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2019). Fuzzy Oil Drop Model Application—From Globular Proteins to Amyloids. In A. Liwo (Ed.), Computational Methods to Study the Structure and Dynamics of Biomolecules and Biomolecular Processes (Vol. 8, pp. 639–658). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95843-9_19
 18. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2019). Secondary and Supersecondary Structure of Proteins in Light of the Structure of Hydrophobic Cores. In A. E. Kister (Ed.), Protein Supersecondary Structures (Vol. 1958, pp. 347–378). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9161-7_19
 19. Banach, M., Kalinowska, B., Konieczny, L., & Roterman, I. (2018). Possible Mechanism of Amyloidogenesis of V Domains. In I. Roterman & L. Konieczny (Eds.), Self-Assembled Molecules – New Kind of Protein Ligands (pp. 77–100). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65639-7_5
 20. Kalinowska, B., Banach, M., Konieczny, L., Marchewka, D., & Roterman, I. (2014). Intrinsically Disordered Proteins—Relation to General Model Expressing the Active Role of the Water Environment. In Advances in Protein Chemistry and Structural Biology (Vol. 94, pp. 315–346). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800168-4.00008-1
 21. Roterman, I., Konieczny, L., Banach, M., Marchewka, D., Barbara Kalinowska, Baster, Z., Tomanek, M., & Piwowar, M. (2014). Simulation of the Protein Folding Process. In A. Liwo (Ed.), Computational Methods to Study the Structure and Dynamics of Biomolecules and Biomolecular Processes (Vol. 1, pp. 599–638). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28554-7_18
 22. Alejster, P., Banach, M., Jurkowski, W., Marchewka, D., & Roterman, I. (2013). Comparative Analysis of Techniques Oriented on the Recognition of Ligand Binding Area in Proteins. In I. Roterman-Konieczna (Ed.), Identification of Ligand Binding Site and Protein-Protein Interaction Area (Vol. 8, pp. 55–86). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5285-6_4
 23. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2013). Can the Structure of the Hydrophobic Core Determine the Complexation Site? In I. Roterman-Konieczna (Ed.), Identification of Ligand Binding Site and Protein-Protein Interaction Area (Vol. 8, pp. 41–54). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5285-6_3
 24. Marchewka, D., Jurkowski, W., Banach, M., & Roterman, I. (2013). Prediction of Protein-Protein Binding Interfaces. In I. Roterman-Konieczna (Ed.), Identification of Ligand Binding Site and Protein-Protein Interaction Area (Vol. 8, pp. 105–133). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5285-6_6
 25. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2012). Ligand-binding-site recognition. In Protein Folding in Silico (pp. 79–93). Elsevier. https://doi.org/10.1533/9781908818256.79
 26. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2012). The late-stage intermediate. In Protein Folding in Silico (pp. 21–37). Elsevier. https://doi.org/10.1533/9781908818256.21
 27. Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2012). Use of the “fuzzy oil drop” model to identify the complexation area in protein homodimers. In Protein Folding in Silico (pp. 95–122). Elsevier. https://doi.org/10.1533/9781908818256.95
 28. Banach, M., Marchewka, D., Piwowar, M., & Roterman, I. (2012). The divergence entropy characterizing the internal force field in proteins. In Protein Folding in Silico (pp. 55–77). Elsevier. https://doi.org/10.1533/9781908818256.55