Aktualności


Serdecznie witamy dr Renatę Szydlak w naszym zespole

Dr Renata Szydlak jest absolwentką Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na kierunkach Fizyka medyczna oraz Zaawansowane materiały i nanotechnologia. Posiada stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu analizy danych. Jej dotychczasowa praca badawcza skupiała się na ocenie właściwości biomechanicznych komórek oraz ich znaczenia w obszarach medycyny regeneracyjnej i diagnostyki onkologicznej. Aktywnie uczestniczyła w interdyscyplinarnych projektach badawczych, w tym CIRCULATE – […]

Noworoczny artykuł prof. Ireny Roterman-Koniecznej

Praca omawia propozycję leku powodującego ferroptozę komórek – w tym w szczególności komórek nowotworowych. link

Publikacja prof. Ireny Roterman-Koniecznej

Metoda identyfikacji i klasyfikacji odmiennych form zakotwiczenia białek błonowych w błonie – o tym w nowej publikacji prof. Ireny Roterman-Koniecznej. link

Artykuł prof. Ireny Roterman-Koniecznej

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu prof. Ireny Roterman-Koniecznej. Praca omawia propozycję nowego kryterium oceny stopnia podobieństwa struktur białek. link

Publikacja prof. Ireny Roterman-Koniecznej

Zachęcamy do lektury nowej publikacji prof. Ireny Roterman-Koniecznej o roli chaperonów w fałdowaniu białek. link