Aktualności


IX Warsztaty statystyczne

Zapraszamy na kolejne warsztaty statystyczne organizowane przez nasz Zakład, pod Patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr. hab. Macieja Małeckiego oraz Wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Bezpłatne warsztaty, organizowane po raz dziewiąty, są skierowane do wszystkich pracowników i doktorantów UJ Collegium Medicum. Plakat Wszystkie zajęcia prowadzi nasz pracownik Pan mgr Andrzej Stanisz. Podstawowe analizy danych medycznych Podstawowe metody analizy statystycznej (15.06.2023) Analiza wariancji w badaniach przyrodniczych (22.06.2023) Analiza regresji w naukach […]

Artykuł w czasopiśmie Journal of Interprofessional Care

Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu Pracowników Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej – Małgorzaty Sudackiej oraz Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny – Andrzeja Kononowicza. W ramach europejskiego projektu DID-ACT uczestniczyli w badaniu analizującym jakościowo definicje terminu 'rozumowanie kliniczne’ jakim posługują się potocznie lekarze, pielęgniarki i studenci tych kierunków. Wyniki badań ukazały się na łamach czasopisma Journal of Interprofessional Care. Link do artykułu

Konferencja KRAUM

W ubiegłym tygodniu w ramach KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH, dr inż. Klaudia Proniewska uczestniczyła w konferencji „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa” na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie zabrała głos w panelu Nowe Technologie. Więcej informacji

Artykuł w czasopiśmie Diagnosis

Informujemy, że w czasopiśmie Diagnosis ukazał się nowy artykuł pracowników naszego Zakładu, lek. Ady Bogusz i dr hab. Andrzeja A. Kononowicza. prof UJ, pt: „Developing a European longitudinal and interprofessional curriculum for clinical reasoning”. Praca przedstawia strukturę programu nauczania umiejętności rozumowania klinicznego oraz wyniki z jego pilotażowego wdrożenia uzyskane w ramach projektu DID-ACT. Praca dołącza do wcześniej opublikowanych prac tego projektu dotyczących analizy potrzeb […]

Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Harolda A. Scheraga

W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą urodzin Harolda A. Scheraga, w celu upamiętnienia, prof. Irena Roterman (postdoc w grupie Harolda Scheraga – Cornell University – Ithaca NY 1987-1989) wraz z zespołem przygotowała publikację dotyczącą struktury białek, w tym w szczególności mechanizmu przemian amyloidowych. Praca ta jest dedykowana właśnie Jemu. The Possible Mechanism of Amyloid Transformation