Współpraca

Oferujemy Państwu współpracę w dziedzinie:

Biostatystyki

Zespół Biostatystyczny oferuje studentom, doktorantom oraz pracownikom Uniwersytetu Jagiellońskiego konsultacje w zakresie statystycznej analizy danych medycznych. Proponujemy kompleksowe podejście do opracowania rezultatów badań i eksperymentów medycznych, poczynając od początkowego etapu gromadzenia danych, poprzez wykonanie obliczeń statystycznych, na opracowaniu wyników kończąc. kontakt: mgr Andrzej Stanisz (e-mail: astanisz@cm-uj.krakow.pl)

E-learningu

Dziedziną, która bardzo blisko nawiązuje do dyscyplin w ramach klinicznych specjalizacji medycznych jest nasza działalność w dziedzinie E-learningu, zwłaszcza na polu generowania wirtualnych pacjentów. Nie ma takiej specjalizacji medycznej, dla której nie można by wygenerować „wirtualnego pacjenta”. Opis każdego przypadku wystąpienia jednostki chorobowej może stanowić bardzo dobry materiał do opracowania go w formie wirtualnego pacjenta.

Telemedycyny

Jeśli zainteresowania Państwa dotyczą technik przesyłania informacji medycznej niezależnie od jej formy (wszystkie typy informacji w tym audio-wideo, w tym technologie VR, AR, MR, 3D, 360deg) to stanowimy dobre miejsce do współpracy. Realizujemy kilka projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących tego tematu.

Bioinformatyki

Rozwijamy warsztat informatyczny związany z bioinformatyką i biologią systemów. Mamy w swoim dorobku publikację dotyczącą działania leku – a konkretnie dotyczącą produktów metabolicznych aspiryny i możliwości ich oddziaływania z albuminą. Rozwijamy tez techniki związane z przewidywaniem struktury białek dla zadanej sekwencji aminokwasowej.

Symulacji w medycynie

Nie ma takiego zagadnienia medycznego, które byłoby wykluczone z możliwości symulacji in silico. Poczynając od poziomu molekularnego (zapis procesów metabolicznych, podział komórki, proces katalizy, działania czynnika farmakologicznego) poprzez medycynę praktyczną (projektowanie radioterapii z indywidualnym definiowaniem obszaru dla radiacji) do telemedycyny, gdzie opracowanie systemu przekazu złożonej i zróżnicowanej informacji może być zautomatyzowane z dostępne na odległość.

Gry poważne

Wspomaganie procesów diagnostycznych i terapeutycznych odbywa się w dzisiejszej rzeczywistości za pomocą programów, które wspierają oba te procesy w sposób interaktywny. Wykorzystanie gier, które kojarzą się z zagadnieniami rozrywkowymi, w poważnej dyscyplinie, jaką jest medycyna wydaje się być niepoważne ( http://www.fais.uj.edu.pl/ + wybór video i reportaże). Jest jednak inaczej. Gra poważna odwołuje się do emocji – do pozytywnych emocji wprowadzając pacjenta w stan emocjonalny wyrażający chęć wygrania z przeciwnikiem, jakim jest choroba. Pojęcie wygranej wiąże się tutaj z poprawą stanu zdrowia. Im bardziej zbliżamy się do parametrów klinicznych określających nasz stan jako poprawny tym większa jest nagroda w postaci odpowiedniej dla wieku i płci gry komputerowej. Tak więc osoba dorosła, której postępy terapii mającej na celu pozbycie się zagrażającej życiu i zdrowiu nadwagi i która odmówiła sobie dodatkowego smacznego posiłku jest nagrodzone odpowiednia grą ze wszystkimi emocjonalnymi atrybutami wygranej. Dla kilkuletniego chłopca taką nagrodą za cierpliwe znoszenie ciągłych zabiegów (typu pobieranie krwi do badań) może być gra w formie formuły I.

Diagnostyka osób w zaawansowanym wieku mająca na celu ocenę zaburzeń pamięci też może odbywać się za pomocą gry, gdzie codzienne poprawnie wykonane czynności (zakupy, procedury kulinarne) oceniane są za pomocą odpowiedniej skali. Niepoprawnie wykonane polecenia w grze skutkują niższą oceną i nagroda w postaci gry na końcu procedury jest mniejsza.

Dostarczenie do naszego zespołu odpowiednich scenariuszy pozwoli we współpracy z Państwem opracować odpowiednie narzędzie w postaci gry poważnej, która może przynieść korzyści zarówno dla pacjenta jak i lekarza prowadzącego, który w mniejszym stopniu spotyka się ze zniechęceniem ze strony pacjenta.

Bio-Algorithms and Med-Systems

Współpraca, którą Państwu oferujemy jest tym cenniejsza, że Zakład nasz wydaje czasopismo o nazwie „Bio-Algorithms and Med-Systems” Jest to czasopismo, które po siedmiu latach wydawania w zasięgu krajowym stało się czasopismem międzynarodowym. Związane jest to z przejęciem go przez wydawcę o światowym zasięgu, jakim jest wydawnictwo de Gruyter. Wydawca ten przesyła informacje o naszym czasopiśmie do 30 tys bibliotek na całym świecie. Opublikowanie swoich wyników dociera więc już w tej chwili do ogromnej rzeszy Czytelników udostępniając Państwa wyniki.

Od 2023 roku wydawcą czasopisma jest Index Copernicus, a redaktorką naczelną od 2022 jest prof. Ewa Stępień z Zakładu Fizyki Medycznej UJ.

Zachęcamy do współpracy z nami. Dysponujemy specjalistami reprezentującymi wszystkie dyscypliny informatyczne. Specjaliści ci pomogą Państwu zrealizować każdy pomysł w dziedzinach przedstawionych powyżej.