Prof. dr hab. n. med. Irena Roterman-Konieczna

Irena Roterman-Konieczna – wykształcenie: Wydział Mat-Fiz-Chem (1973) Uniwersytet Jagielloński,  kierunek: chemia,  specjalizacja:  chemia teoretyczna.

Zatrudnienie od 1974 roku: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.  Obecnie Collegium Medicum–Uniwersytet Jagielloński

Doktorat (1985) – Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński) – temat:  Struktura immunoglobuliny.

1987-1989 – Cornell University Ithaca NY USA – zespół prof. Harolda Scheragi – dwuletni staż po-doktorski – tematyka: struktura białek

Habilitacja – 1995 – Wydział Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński – temat:  Relacja struktury białka do funkcji biologicznej.

Tytuł Profesora nauki medyczne – 2005 – Collegium Medicum – Uniwersytet Jagielloński

Od 2002-2020 kierownik Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny Coll Med. UJ.

Udział w grancie europejskim EuChinaGrid – wyróżnienie Ministra w postaci „Brukselki”.

 

Tematyka badawcza – struktura białek, funkcja białek, struktura amyloidu

Badania oparte o wieloletnią współpracę z zespołem Prof. Leszka Koniecznego – Katedra Biochemii Lekarskiej – Collegium Medium Uniwersytet Jagielloński.

Współpraca eksperymentatorów z komputerowcami zaowocowała dość niezłym dorobkiem podanym poniżej:

Działalność dydaktyczna:

Tematyka kursów dydaktycznych prowadzonych przez Zakład opracowana w formie wydania zbiorowego:

  • “Simulation In Medicine – Preclinical and clinical applications” – Walter de Gruyter – Berlin – 2015
  • “Simulation In Medicine – Computer aided diagnostics and therapy” – Walter de Gruyter – Berlin 2020

Doświadczenie w nauczaniu metod statystycznych dla analizy danych medycznych:

  • „Statystyka na receptę” – Wydawnictwo UJ – 2010
  • “Statistics by prescription” – Jagiellonian University Press – 2009

 

W latach 2005-2021 Redaktor Naczelna czasopisma „Bio-Algorithms and Med-Systems” – obecnie wydawcą jest Walter de Gruyter – Berlin.

 

Nazwisko prof. Ireny Roterman znalazło się na liście najbardziej wpływowych naukowców w świecie TOP2% w edycjach 2020, 2021 oraz 2022. Coroczny ranking jest przygotowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Roterman-Konieczna