Dr hab. Andrzej A. Kononowicz, prof. UJ

Dr hab. Andrzej A. Kononowicz, prof. UJ jest absolwentem kierunku informatyka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki w Clausthal (Niemcy). Doktorat w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczne obronił w roku 2011 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 2019 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Naukowo zajmuje się tematem wspomaganej komputerowo edukacji medycznej oraz systemów wspomagania decyzji klinicznych. Brał udział w szeregu projektów europejskich: Heartfaid, eViP, WAVES, BCIME, DID-ACT.

Specjalizuje się w temacie symulacji typu wirtualny pacjent oraz aspektach informatycznych wspomagania procesu rozumowania klinicznego. Odbywał staże na uczelniach zagranicznych: Uniwersytet w Zurychu – Szpital w Aarau, Uniwersytet Ludwika-Maksymilana w Monachium, dwuletni staż post-doktorski w Instytucie Karolinska w Sztokholmie. Jest recenzentem w wielu czasopismach z zakresu informatyki i edukacji medycznej. Z Zakładem Bioinformatyki i Teledycyny UJ CM związany jest od 2005 roku. Od września 2020 pełni funkcję kierownika Zakładu.

Wybrane publikacje w ostatnich 5 latach

  • Huesmann L, Sudacka M, Durning SJ, Georg C, Huwendiek S, Kononowicz AA, Schlegel C, Hege I. Clinical reasoning: What do nurses, physicians, and students reason about. J Interprof Care. 2023 May 15:1-9.
  • Hege I, Adler M, Donath D, Durning SJ, Edelbring S, Elvén M, Bogusz A, Georg C, Huwendiek S, Körner M, Kononowicz AA, Parodis I, Södergren U, Wagner FL, Wiegleb Edström D. Developing a European longitudinal and interprofessional curriculum for clinical reasoning. Diagnosis (Berl). 2023 Feb 20.
  • Mayer A, Da Silva Domingues V, Hege I, Kononowicz AA, Larrosa M, Martínez-Jarreta B, Rodriguez-Molina D, Sousa-Pinto B, Sudacka M, Morin L. Planning a Collection of Virtual Patients to Train Clinical Reasoning: A Blueprint Representative of the European Population. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 6175.
  • Sudacka M, Adler M, Durning SJ, Edelbring S, Frankowska A, Hartmann D, Hege I, Huwendiek S, Sobočan M, Thiessen N, Wagner FL, Kononowicz AA. Why is it so difficult to implement a longitudinal clinical reasoning curriculum? A multicenter interview study on the barriers perceived by European health professions educators. BMC Med Educ. 2021 Nov 12;21(1):575.
  • Kononowicz AA, Hege I, Edelbring S, Sobocan M, Huwendiek S, Durning SJ. The need for longitudinal clinical reasoning teaching and assessment: Results of an international survey. Med Teach. 2020 Apr;42(4):457-462.
  • Kononowicz AA, Woodham LA, Edelbring S, Stathakarou N, Davies D, Saxena N, Tudor Car L, Carlstedt-Duke J, Car J, Zary N. Virtual Patient Simulations in Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. J Med Internet Res 2019; 21(7):e14676
  • Kyaw BM, Saxena N, Posadzki P, Vseteckova J, Nikolaou CK, George PP, Divakar U, Masiello I, Kononowicz AA, Zary N, Tudor Car L. Virtual Reality for Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. J Med Internet Res 2019; 21(1):e12959

Pełna lista publikacji

http://bioinformatics.cm-uj.krakow.pl/akononowicz/

Aktualne projekty

  • DID-ACT (2020-2022); Developing, implementing, and disseminating an adaptive clinical reasoning curriculum for healthcare students and educators) http://did-act.eu
  • iCoViP (2021-2023); International Collection of Virtual Patients – Digitized Education in Europe beyond the pandemic (iCoViP) http://icovip.eu