Informacje

Na zajęcia zapraszamy do naszych pracowni w budynkach przy ul. Kopernika 7e, I piętro, sale A i B oraz przy ul. Medycznej 7, I piętro, sala 1.24.

Studentów II roku, z kierunku lekarskiego zapraszamy na pierwsze zajęcia z Telemedycyny z elementami symulacji medycznej w semestrze letnim od 28 lutego przy ul. Kopernika 7e, od godziny 10:45.

Na zajęcia z Informatyki i statystyki medycznej dla III roku kierunku lekarsko-dentystycznego zapraszamy od 2 marca przy ul. Kopernika 7 e, od godz. 09:30. Zajęcia od 28 marca przenosimy do budynku Biblioteki Medycznej, ul. Medyczna 7.

Zajęcia ze Statystyki w żywieniu dla I roku z kierunku dietetyka, rozpoczynają się 10 marca przy ul. Medycznej 7, od godz. 08:15.

 

Szatnia w obu budynkach dostępna jest na parterze.

W budynku przy ul. Medycznej obowiązuje zmiana obuwia w okresie jesienno-zimowym. Szatnia na odzież wierzchnią znajduje się na parterze, szafki z szyfrowanymi zamkami na poziomie -1.

Ubiór studentów na zajęciach powinien być zgodny z zasadami „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM.