Informacje

Na zajęcia zapraszamy do naszych pracowni w budynku przy ul. Kopernika 7e, I piętro, sale A i B oraz przy ul. Medycznej 7, I piętro, sala 1.24.

Studentów II roku, z kierunku lekarskiego zapraszamy na pierwsze zajęcia z Telemedycyny z elementami symulacji medycznej w semestrze zimowym od 3 października przy ul. Kopernika 7e, od godziny 08:30.

Zajęcia z Informacji Naukowej dla II roku z kierunku dietetyka, rozpoczynają się od 4 listopada przy ul. Medycznej 7, od godz. 08:15.

 

Szatnia w obu budynkach dostępna jest na parterze.

Szatnia na odzież wierzchnią w budynku przy ul. Medycznej znajduje się na parterze, szafki z szyfrowanymi zamkami na poziomie -1.

Ubiór studentów na zajęciach powinien być zgodny z zasadami „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM.