Warsztaty statystyczne

Zapraszamy na kolejne warsztaty statystyczne organizowane przez nasz Zakład, pod Patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr. hab. Macieja Małeckiego oraz Wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Bezpłatne warsztaty, organizowane po raz dziewiąty, są skierowane do wszystkich pracowników i doktorantów UJ Collegium Medicum.

Plakat

Wszystkie zajęcia prowadzi nasz pracownik Pan mgr Andrzej Stanisz.

Podstawowe analizy danych medycznych

  1. Podstawowe metody analizy statystycznej (15.06.2023)
  2. Analiza wariancji w badaniach przyrodniczych (22.06.2023)
  3. Analiza regresji w naukach przyrodniczych (29.06.2023)

Zaawansowane analizy danych medycznych

  1. Metody nieparametryczne i jakościowe (06.07.2023)
  2. Regresja logistyczna w naukach przyrodniczych (21.09.2023)
  3. Analiza przeżycia w badaniach przyrodniczych (05.10.2023)
  4. Wprowadzenie do metod wielowymiarowych (12.10.2023)
  5. Elementy Data Mining i uczenia maszynowego (16.11.2023)

Szkolenia odbędą się on-line na platformie Microsoft Teams w godz. 900–1500

Można zapisać się na jeden lub kilka warsztatów.

Wszystkie dni warsztatów statystycznych przebiegają podobnie. Przykładowo:

Podstawy statystyki

09:00 – 10:30 ABC pracy w pakiecie STATISTICA.

10:30 – 10:40 Przerwa.

10:40 – 12:10 Podstawowe statystyki opisowe. Interpretacja graficzna.

12:10 – 12:30 Przerwa.

12:30 – 14:00 Estymacja i weryfikacja hipotez (testy t-Studenta).

14:00 – 14:05 Przerwa.

14:10 – 15:00 Analiza korelacji, test chi-kwadrat. Interpretacja wyników. Pytania.

 

Analiza wariancji

09:00 – 10:30 Zajęcia z analizy wariancji. Metody podstawowe.

10:30 – 10:40 Przerwa.

10:40 – 12:10 Analiza wieloczynnikowa. Metody zaawansowane.

12:10 – 12:30 Przerwa.

12:30 – 14:00 Analiza z powtarzanymi pomiarami. Wybrane układy eksperymentalne.

14:00 – 14:05 Przerwa.

14:10 – 15.00 Interpretacja wyników. Pytania.

 

Analiza regresji

09.00 – 10:30 Zajęcia z analizy regresji. Regresja liniowa.

10:30 – 10:40 Przerwa.

10:40 – 12:10 Zajęcia z analizy regresji. Regresja wieloraka.

12:10 – 12:30 Przerwa.

12:30 – 14:00 Założenia analizy regresji. Modele zaawansowane.

14:00 – 14:05 Przerwa.

14:10 – 15:00 Interpretacja wyników. Pytania.

 

Analiza zmiennych jakościowych

09:00 – 10:30 Zajęcia z analizy zmiennych jakościowych. Testy nieparametryczne.

10:30 – 10:40 Przerwa.

10:40 – 12:10 Zajęcia z analizy zmiennych jakościowych. Tabele wielodzielcze I.

12:10 – 12:30 Przerwa.

12:30 – 14:00 Zajęcia z analizy zmiennych jakościowych. Tabele wielodzielcze II.

14:00 – 14:05 Przerwa.

14:10 – 15.00 Interpretacja wyników. Pytania.

 

Tematyka zajęć może ulec niewielkim zmianom w zależności od stopnia znajomości podstaw metod statystycznych i znajomości komputera przez uczestników kursu.

Zajęcia prowadzone są głównie w oparciu o program STATISTICA. W niektórych sytuacjach mogą być wykorzystane inne pakiety (SPSS, SAS, STATA).

 

Serdecznie Zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona!