Projekt iCoViP

Opis projektu

Celem projektu iCoViP jest budowa i upowszechnianie zbioru wirtualnych pacjentów (VP). Wirtualni pacjenci to forma interaktywnych ćwiczeń dydaktycznych oparta na kazusach, przydatna w nauce metod rozwiązywania problemów i rozumowania klinicznego. Podczas pandemii COVID-19 w większości uczelni medycznych zostały wprowadzone elementy nauczania zdalnego, a kontakt z pacjentami i dostępność pacjentów niezwiązanych z COVID-19 był bardzo ograniczony. Spowodowało to zwiększone zapotrzebowanie na wykorzystanie VP w edukacji medycznej w różnych krajach w Europie i poza nią. Projektowana kolekcja będzie dostępna w popularnych językach europejskich: angielskim, niemieckim, polskim, hiszpańskim, francuskim i portugalskim. Projekt będzie składał się z kilku faz. W pierwszej przygotujemy projekt kolekcji VP, która będzie oparta na wymogach krajowych oraz międzynarodowych standardach i ramach kompetencji. Wydamy wytyczne i najlepsze praktyki dla nauczycieli i osób zarządzających programami nauczania, dotyczące sposobu włączenia VP do programu nauczania. Kolekcja VP zostanie zintegrowana z programem nauczania wszystkich uczelni partnerskich. Każda uczelnia wybierze sposób integracji najlepiej dopasowany do kształtu swojego programu studiów, a także aktualnej sytuacji COVID-19. Ocenimy pilotażowe wdrożenie kolekcji. Wreszcie, w oparciu o doświadczenia partnerów, opracujemy propozycję wieloośrodkowego, międzynarodowego badania oceniającego integrację kolekcji VP z programami nauczania.

Uczelnie partnerskie

  • University Augsburg (Niemcy, koordynator)
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)
  • Ludwig Maximilian University of Munich (Niemcy)
  • University of Zaragoza (Hiszpania)
  • University of Porto (Portugalia)
  • University Paris-Saclay (Francja)

Czas trwania projektu

Kwiecień 2021 – Marzec 2023

Kierownik projektu w ramach UJ CM

dr hab. Andrzej A. Kononowicz

Strona WWW projektu

http://icovip.eu