Kontakt

Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński
ul Medyczna 7
30-688 Kraków
tel. (12) 34-76-908
e-mail: bit@cm-uj.krakow.pl