Zespół e-learning

Zespół badawczy e-learning medyczny

Sekcja e-learning medyczny skupia się na badaniu możliwości wspomagania procesu kształcenia w medycynie i naukach pokrewnych z wykorzystaniem technologii informatycznych. W zakresie szczególnych zainteresowań znalazły się dwie techniki: ścieżki kliniczne oraz wirtualni pacjenci. W ramach grupy badawczej opracowano narzędzie tworzenia, zarządzania i udostępniania ścieżek klinicznych „Bit Pathways”, które jest obecnie testowane w różnych scenariuszach edukacyjnych. Prowadzone są prace rozwojowe zmierzające w kierunku poprawy dostępności systemów wirtualnych pacjentów oraz ich dalszej rozbudowy o coraz bardziej zaawansowane symulacje biomedyczne. W ramach badań sprawdzane są możliwości integracji systemów ścieżek klinicznych z wirtualnymi pacjentami. Dalekosiężnym celem jest budowa wirtualnego fizjologicznego pacjenta – symulatora odwzorowującego wszystkie procesy biologiczne zachodzące w człowieku.