Dr Piotr Walecki

OPIS OBSZARU, ZAKRESU, METOD BADAWCZYCH, TEMATYKI PROWADZONYCH BADAŃ

Neuropsychologia, neuroinformatyka, informatyka medyczna, telemedycyna. Badania nad zastosowaniem psychofizjologicznych metod diagnostycznych (okulografia, sakadometria, psychomotoryka, reakcja skórno-galwaniczna, elektroencefalografia, testy neuropsychologiczne) w przypadku takich chorób jak ADHD, schizofrenia, autyzm, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Wprowadzanie innowacyjnych metod diagnostyki opartych o zaawansowaną ilościową i jakościową analizę obiektywnych danych psychofizjologicznych. Badania z dziedziny psychofarmakologii – określenie wpływu substancji psychoaktywnych (morfina, metadon, alkohol i in.) na funkcje poznawcze, motoryczne i emocjonalne. Zastosowanie zarówno własnych autorskich metod diagnostycznych (sakadometria, psycho- i grafo-motoryka), jak i wdrażanie najnowszych testów neuropsychologicznych (NAB – Neuropsychological Assessment Battery, IGT – Iowa Gambling Task, PRT – Pursuit Rotor Task i in.). Modelowanie i symulacja funkcji kognitywnych i motorycznych.

 

PEŁNA LISTA PUBLIKACJI

 

WYBRANE PUBLIKACJE 

Proniewska Klaudia, Dołęga-Dołęgowski Damian, Pregowska Agnieszka, Walecki Piotr, Dudek Dariusz.
Holography as a progressive revolution in medicine.
in: Simulations in Medicine : Computer-aided diagnostics and therapy.
Edited by Irena Roterman-Konieczna.
Basel : De Gruyter, 2020.
s. 103-115 : chapter 8, il., bibliogr. 27 poz.    

Proniewska Klaudia, Pregowska Agnieszka, Walecki Piotr, Dołęga-Dołęgowski Damian, Ferrari Roberto, Dudek Dariusz.
Overview of the holographic-guided cardiovascular interventions and training – a perspective.
Bio-Algorithms and Med-Systems
2020 : Vol. 16, nr 3, id. art. 20200043, il., bibliogr. 65 poz., abstr.    

Zdilla Matthew J., Skrzat Janusz, Walecki Piotr, Tarasiuk Jacek.
Anatomical Exploration of the Tympanic Cavity Using Virtual and Printed 3D Models of the Human Petrous Bone.
FASEB Journal
2019 : Vol. 33, nr 1 suppl., abstr. 453.2    

Rudnik Michał, Walecki Piotr Krzysztof.
The use of LEGO Mindstorms to create a model of the surgical robot arm for the education of medical students.
Bio-Algorithms and Med-Systems
2019 : Vol. 15, nr 2 art. no. 20190011, s. 1-5, il., bibliogr. 24 poz., abstr.    

Walecki Piotr, Kawala-Janik Aleksandra, Siwek Justyna.
Autism in Children Connected with Gastrointestinal Symptoms.
in: Gut Microbiota : Brain Axis.
Edited by Alper Evrensel and Baris Onen Unsalver.
Rijeka : IntechOpen, 2018.
s. 53-69 : bibliogr. 74 poz., abstr.    

Gorzelańczyk Edward J., Ackermann-Szulgit Dorota, Kunc Marek, Harat Marek, Walecki Piotr.
Early effect of thalamotomy on cognitive function in patients with Parkinsons disease.
Bio-Algorithms and Med-Systems
2018 : Vol. 14, nr 1 art. no. 20180005, s. 1-8, bibliogr. 29 poz., abstr.

Edward J. Gorzelańczyk, Piotr Podlipniak, Piotr Walecki, Maciej Karpiński, Emilia Tarnowska.
Pitch Syntax Violations Are Linked to Greater Skin Conductance Changes, Relative to Timbral Violations – The Predictive Role of the Reward System in Perspective of Cortico-subcortical Loops.
Frontiers in Psychology
2017 : Vol. 8, art. no. 586, s. 1-11, il., bibliogr.
p-ISSN: 1664-1078

Piotr Walecki, Kinga Sałapa, E. Gorzelańczyk.
Cluster analysis applied to classify saccadic parameters in Alzheimer’s Disease and Parkinson Disease.
Neurodegenerative Diseases
2017 : Vol. 17, suppl. 1, s. 1030, abstr. ADPD7-1629.
Mechanisms, Clinical Strategies, and Promising Treatments of Neurodegenerative Diseases.
p-ISSN: 1660-2854

Piotr Walecki, K. Pasgreta, E. Gorzelańczyk.
Saccadic characteristics in mild and intermediate Alzheimer’s Disease.
Neurodegenerative Diseases
2017 : Vol. 17, suppl. 1, s. 1031, abstr. ADPD7-1632.
Mechanisms, Clinical Strategies, and Promising Treatments of Neurodegenerative Diseases.
p-ISSN: 1660-2854

Piotr Walecki, K. Pasgreta, E.J. Gorzelańczyk.
The diagnostic value of saccadic profile in Alzheimer’s disease.
European Psychiatry
2017 : Vol. 41, suppl., s. S653, EV0762
p-ISSN: 0924-9338

Piotr Walecki, E. Gorzelanczyk, J. Feit, M. Kunc.
Decrease of velocity and acceleration of fast eye movement after the administration of methadone.
European Psychiatry
2016 : Vol. 33, suppl., s. S388, abstr. EV120
p-ISSN: 0924-9338

Piotr Walecki, Marek Kunc, Edward Jacek Gorzelańczyk.
Disturbances of eyeballs movements in HIV positive and HIV negative opioid addicted individuals before and after the administration of therapeutic dose of methadone.
in: 12th Global Addiction 2016, Venice, 2-4 October 2016 : information and abstract book.

Edward Jacek Gorzelańczyk, Piotr Walecki, Julia Feit, Marek Kunc, Ayman Fareed.
Improvement of Saccadic Functions After Dosing with Methadone in Opioid Addicted Individuals.
J. Addict. Dis.
2016 : Vol. 35, nr 1, s. 52-57, bibliogr. 27 poz., abstr.

Edward Jacek Gorzelańczyk, Ayman Fareed, Piotr Walecki, Julia Feit, Marek Kunc.
Risk behavior in opioid-dependent individuals after the administration of a therapeutic dose of methadone.
Am. J. Addict.
2014 : Vol. 23, nr 6, s. 608-612, bibliogr. 54 poz.
p-ISSN: 1055-0496

Julia Feit, Marek Kunc, Piotr Walecki, Edward Jacek Gorzelańczyk.
Oculomotor disturbances in HIV-positive individuals treated with methadone.
Postępy Hig. Med. Dośw. (Online)
2014 : T. 68, s. 1415-1420, il., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
Advances in Hygiene and Experimental Medicine
p-ISSN: 0032-5449

Piotr Walecki, Wojciech Lasoń, Marek Kunc, Edward J. Gorzelańczyk.
Analysis of tremor in motor learning task.
Bio-Algorithms Med-Syst. (Print)
2013 : Vol. 9, nr 1, s. 45-52, il., bibliogr. 21 poz., abstr.
p-ISSN: 1896-530X

Edward Gorzelanczyk, Piotr Podlipniak, Piotr Walecki.
Measurement of changes in skin conductance evoked by musical stimuli.
ed. Yuri Dekhtyar, Alexei Katashev, Linda Lancere
Heidelberg : Springer, 2013
p-ISBN: 978-3-642-34196-0

Piotr Walecki, Wojciech Lason, Edward Gorzelańczyk.
Effect of a single therapeutic dose of methadone on hand-eye coordination and motor learning in opioid-addicted subjects.
Eur. Psychiatry
2012 : Vol. 27, suppl. 1, abstr. P-1121
p-ISSN: 0924-9338

Piotr Walecki, Władysław Lasoń, M. Ziółkowski, Edward J. Gorzelańczyk.
Risk behavior in opioid-dependent individuals after administration therapeutic dose of methadone.
Eur. Psychiatry
2012 : Vol. 27, suppl. 1, abstr. P-109
p-ISSN: 0924-9338

Piotr Walecki, Władysław Lasoń, M. Ziółkowski, Edward J. Gorzelańczyk.
Risk behavior in opioid-dependent individuals after administration therapeutic dose of methadone.
Eur. Psychiatry
2012 : Vol. 27, suppl. 1,
p-ISSN: 0924-9338

Piotr Walecki, Edward J. Gorzelanczyk.
Differences of saccadic refixations in ADHD/HKD and non-ADHD individuals.
J. Neurol.
2012 : Vol. 258, suppl. 1, s. S128,
p-ISSN: 0340-5354

Piotr Walecki, Władysław Lason, J. Feit, Edward J. Gorzelanczyk.
Effects of μ-opioid receptor agonist on saccadic refixations.
J. Neurol.
2012 : Vol. 258, suppl. 1, s. S128,
p-ISSN: 0340-5354