Zespół statystyka

Zespół prowadzi badania łączące różne gałęzie medycyny i biologii molekularnej, wykorzystując przy tym narzędzia z informatyki, statystyki czy matematyki. Prowadzimy działalność naukową, dydaktyczną oraz usługową w zakresie: projektowania badań naukowych, biostatystyki, wdrażania nowych rozwiązań Data Mining do nauk medycznych.

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza zespołu koncentruje się wokół trzech głównych zagadnień, obejmujących zastosowanie i rozwijanie metod statystycznych w dziedzinie biostatystyki:

 1. Statystyczne techniki uzupełniania brakujących danych. Projekt ma na celu zbadanie wpływu uzupełniania brakujących danych w bazie, za pomocą nowatorskich technik statystycznych, wymagających zastosowania zaawansowanych metod statystyki wielowymiarowej.
 2. Wdrożenie i opracowanie metod proponowanych w exploracji danych (DATA MINING) dla potrzeb nauk medycznych. Realizacja projektu polega na implementacji i modyfikacji wybranych technik Data Mining w diagnostyce medycznej. Narzędzia sztucznej inteligencji i statystyki zostaną wykorzystane do odkrycia cennych informacji ukrytych w medycznych bazach danych. Analiza baz danych metodami Data Mining lub za pomocą sztucznych sieci neuronowych może przynieść interesujące rezultaty, dając niewielką liczbę reguł o wysokiej wartości diagnostycznej. Przy pomocy Data Mining możliwe jest również zbadanie funkcji nieznanych dotąd genów oraz stworzenie nowych leków, które umożliwiają prawidłowe leczenie.
 3. Wykorzystanie zaawansowanych analiz statystycznych do badań medycznych w oparciu o kliniczne bazy danych.

Konsultacje

Analiza danych to nasza pasja i nasza specjalność. Oferujemy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie statystyki i Data Mining. Zespół Biostatystyczny oferuje studentom, doktorantom oraz pracownikom Uniwersytetu Jagiellońskiego konsultacje w zakresie statystycznej analizy danych medycznych. Proponujemy kompleksowe podejście do opracowania rezultatów badań i eksperymentów medycznych, poczynając od początkowego etapu gromadzenia danych, poprzez wykonanie obliczeń statystycznych, na opracowaniu wyników kończąc. 

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie biostatystyki lub statystyki medycznej oraz wsparcie metodologiczne w projektach badawczych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych (praca doktorska, magisterska). Zapewniamy Państwu pełne wsparcie procesu badawczego; od pomocy we właściwym gromadzenie danych, przetwarzaniu zebranych danych – po analizy statystyczne, korelacje, modele matematyczne, wizualizację danych (wykresy, tabele) oraz ocenę i pomoc w interpretacji wyników. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy oraz wykorzystaniu zaawansowanych pakietów programów z rodziny Statistica, SPSS oraz SAS i języka R – działamy szybko oraz jesteśmy w stanie w stosunkowo krótkim czasie zastosować niekonwencjonalne lub rzadko stosowane obliczenia i analizy statystyczne.

Jesteśmy w stanie oferować Państwu profesjonalną pomoc na różnych etapach realizacji projektów badawczych. Nasza oferta obejmuje m. in.:

Doradztwo w optymalnym zaplanowaniu badań empirycznych.

Pomoc w doborze odpowiednich metod analizy danych.

Wykonanie analiz w ustalonym ze zleceniodawcą zakresie w oparciu o metody zawarte w programach programów z rodziny Statistica i SPSS oraz SAS.

Przygotowanie profesjonalnego raportu z analizy danych, ułatwiającego przełożenie wniosków statystycznych na wnioski merytoryczne.

Częstym problemem przy wykonywaniu analizy statystycznej są błędy popełniane podczas zbierania danych i prowadzenia badań. Zespół proponuje współpracę już na etapie planowania badań (np. projektowanie i tworzenie bazy danych, przygotowanie ankiet, planowanie wielkości badanej próby itp.) Taka współpraca daje moim zdaniem większą szansę na uzyskanie ciekawych i jednocześnie istotnych statystycznie wyników.

Umawiamy się na konsultację telefonicznie lub mailowo – Andrzej Stanisz (tel.: 12 3476908 lub 660452686, e-mail: astanisz@cm-uj.krakow.pl).

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Szkolenia

Przy współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego oferujemy profesjonalne kursy i warsztaty przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą w krótkim czasie zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie analizy danych, statystyki oraz obsługi programów z rodziny Statistica i SPSS oraz SAS.

Nasze atuty to m.in.:

 • Praktyczne podejście i wysoki poziom merytoryczny.
 • Obszerne i dopracowane materiały szkoleniowe.

Proponowane kursy:

 1. Podstawy Biostatystyki w oparciu o pakiet Statistica, SPSS. W tym również kurs e-learningowy na platformie Teams.
 2. Statystyka w naukach medycznych – zastosowanie Analizy Wariancji.
 3. Statystyka w naukach medycznych – badanie zależności zmiennych (Analiza korelacji i Analiza regresji).
 4. Statystyka w naukach medycznych – Analiza danych jakościowych oraz Metody regresji Logistycznej Zastosowanie Analizy Przeżycia.
 5. Statystyka w naukach medycznych – Analiza logliniowa i Analiza korespondencji dla opracowania danych ankietowych. Zastosowanie Analizy Przeżycia.
 6. Statystyka w naukach medycznych – Zastosowanie Analizy Przeżycia.

Głównym celem kursów i warsztatów jest nabycie praktycznych umiejętności dotyczących podstawowej obróbki danych i przeprowadzania analiz statystycznych z wykorzystaniem pakietów statystycznych. Nacisk będzie położony na samodzielną pracę uczestnika kursu, co będzie realizowane przez liczne przykłady do samodzielnego wykonania. Zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy w doborze tematów i zaplanowaniu odpowiedniej kolejności potrzebnych Państwu kursów.

Oprócz regularnych kursów otwartych, organizujemy również dopasowane do indywidualnych wymagań klientów szkolenia i warsztaty na zamówienie.