Przedmioty

Rok akademicki 2023/2024

Harmonogramy zajęć z aktualizowanymi zmianami umieszczone są na platformie https://pegaz.uj.edu.pl

Biologia systemów

Lekarski, 2 rok  fakultet

prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna

USOS, Sylabus

Biostatystyka

Lekarski, 3 rok  fakultet

dr hab. Monika Piwowar

USOS, Sylabus

Informacja naukowa

Dietetyka, 1 stopień, 2 rok

dr hab. Andrzej Kononowicz, prof. UJ

USOS, Sylabus

Informatyka i statystyka medyczna 1/2

Lekarsko-Dentystyczny, 1 rok

dr Piotr Walecki

USOS, Sylabus

Informatyka i statystyka medyczna 2/2

Lekarsko-Dentystyczny, 3 rok

dr inż. Klaudia Proniewska

USOS,  Sylabus

Medycyna w „OMICS”

Lekarski, 3 rok  fakultet

dr hab. Monika Piwowar

USOS, Sylabus

Metody badań i rozwoju nowych technologii informatycznych w naukach medycznych

Lekarski, 2 rok  fakultet

dr hab. Andrzej Kononowicz, prof. UJ

USOS, Sylabus

Nowoczesne technologie w dietetyce

Dietetyka, 2 stopień, 1 rok  fakultet

dr Piotr Walecki

USOS, Sylabus

Przegląd narzędzi do zarządzania i analizowania danych medycznych

Lekarski, 2 rok  fakultet

mgr Justyna Stefaniak

USOS, Sylabus

Statystyka w badaniach naukowych, czyli: jak wybrać metodę, jak zaprezentować wyniki i je zinterpretować?

Lekarski, 2 rok  fakultet

mgr Justyna Stefaniak

USOS, Sylabus

Statystyka w żywieniu

Dietetyka, 2 stopień, 1 rok

mgr Justyna Stefaniak

USOS, Sylabus

Telemedycyna z elementami symulacji medycznej

Lekarski, 2 rok

mgr inż. Wojciech Lasoń

USOS, Sylabus

Tworzenie ilustracji do prac i publikacji naukowych

Lekarski, 2 rok  fakultet

mgr Justyna Stefaniak

USOS, Sylabus

Zarządzanie danymi w projektach naukowych

Lekarski, 2 rok fakultet

mgr Justyna Stefaniak

USOS, Sylabus

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Biostatistics with using R

 

Introduction to R-programming

Lekarski, 1 rok

 

Lekarski, 3 rok

dr hab. Monika Piwowar

 

dr hab. Monika Piwowar

 

USOS, Sylabus

 

USOS

 

Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców

 

Biostatistics

Lekarski, 3 rok  fakultet

dr hab. Monika Piwowar

USOS, Sylabus

Computer science and medical statistics 1/2

Lekarsko-Dentystyczny         1 rok

tok 5-letni po angielsku

mgr inż. Wojciech Lasoń

USOS, Sylabus

Computer science and medical statistics 2/2

Lekarsko-Dentystyczny         3 rok

tok 5-letni po angielsku

 

mgr inż. Wojciech Lasoń

USOS, Sylabus

Medicine in “OMICS”

Lekarski, 3 rok  fakultet

dr hab. Monika Piwowar

USOS, Sylabus

Telemedicine with elements of medical simulation

Lekarski, 2 rok

tok 6-letni po angielsku

mgr inż. Wojciech Lasoń

USOS, Sylabus