Przedmioty

Rok akademicki 2021/2022

Harmonogramy zajęć umieszczone są na platformie pegaz.uj.edu.pl

Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Kopernika 7e, z wyjątkiem zajęć z Informacji Naukowej, na które zapraszamy przy ul. Medycznej 7.

Nazwa przedmiotu Kierunek, rok Koordynator Strony www
Biologia systemów Lekarski, 2 rok, fakultet prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna USOS, Sylabus
Informacja naukowa Dietetyka, 1 stopień, 2 rok dr hab. Andrzej Kononowicz USOS
Informatyka Dietetyka, 2 stopień, 1 rok, fakultet dr Mateusz Banach USOS, Sylabus
Informatyka i statystyka medyczna 1/2 Lekarsko-Dentystyczny, 1 rok dr Piotr Walecki USOS, Sylabus
Informatyka i statystyka medyczna 2/2 Lekarsko-Dentystyczny, 3 rok dr inż. Klaudia Proniewska

USOS,  Sylabus

Nowoczesne technologie w dietetyce Dietetyka, 2 stopień, 1 rok, fakultet dr Piotr Walecki USOS, Sylabus
Statystyka w żywieniu Dietetyka, 2 stopień, 1 rok mgr Justyna Stefaniak

USOS, Sylabus

Telemedycyna z elementami symulacji medycznej Lekarski, 2 rok mgr inż. Wojciech Lasoń USOS
Zastosowanie technik wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości oraz wizualizacji danych 3D w medycynie

Lekarski, 4 rok

fakultet

dr inż. Klaudia Proniewska USOS
Zastosowanie metod rozszerzonej rzeczywistości w chirurgii jamy ustnej i tkanek okolicznych

Lekarsko-Dentystyczny,

5 rok, fakultet

dr inż. Klaudia Proniewska Sylabus
Biostatystyka Lekarski, 3 rok, fakultet dr hab. Monika Piwowar USOS
Medycyna w OMICS Lekarski, 3 rok, fakultet dr hab. Monika Piwowar USOS

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – Rok akademicki 2021/2022

Nazwa przedmiotu Kierunek, rok Koordynator Strony www
Anglojęzyczna prezentacja własnych wyników badań. Dyskusja Farmaceutyczny, 2 rok dr hab. Monika Piwowar USOS
Introduction to Biostatistics with using R Lekarski, 1 rok dr hab. Monika Piwowar Sylabus
Computational Medicine lekarski, 3 rok dr hab. Monika Piwowar Sylabus

Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców – Rok akademicki 2021/2022

Nazwa przedmiotu Kierunek, rok Koordynator Strony www
Biostatistics Lekarski, 3 rok, fakultet dr hab. Monika Piwowar USOS
Medicine in OMICS Lekarski, 3 rok, fakultet dr hab. Monika Piwowar USOS
Telemedicine with elements of medical simulation

Lekarski, 2 rok

tok 6-letni po angielsku

mgr inż. Wojciech Lasoń USOS, Sylabus
Computer science and medical statistics

Lekarsko-Dentystyczny, 1 rok

tok 5-letni po angielsku

mgr inż. Wojciech Lasoń USOS, Sylabus
Computer science and medical statistics

Lekarsko-Dentystyczny, 3 rok

tok 5-letni po angielsku

 

mgr inż. Wojciech Lasoń USOS, Sylabus
Wielkość fontu
Kontrast