Przedmioty

Rok akademicki 2020/2021

Nazwa przedmiotu Kierunek, rok Koordynator Strony www
Biologia systemów Lekarski, 2 rok, fakultet prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna USOS, Sylabus
Informacja naukowa Dietetyka, 1 stopień, 2 rok dr hab. Andrzej Kononowicz USOS, Sylabus
Informacja naukowa Dietetyka, 1 stopień, 3 rok dr hab. Andrzej Kononowicz USOS
Informatyka Dietetyka, 2 stopień, 1 rok dr Mateusz Banach USOS, Sylabus
Informatyka i statystyka medyczna Lekarsko-Dentystyczny, 1 rok dr Piotr Walecki USOS, Sylabus
Informatyka i statystyka medyczna 2/2 Lekarsko-Dentystyczny, 3 rok dr inż. Klaudia Proniewska USOS
Nowoczesne technologie w dietetyce Dietetyka, 2 stopień, 1 rok, fakultet dr Piotr Walecki USOS, Sylabus
Statystyka Dietetyka, 1 stopień, 3 rok mgr Justyna Stefaniak USOS
Statystyka w żywieniu Dietetyka, 2 stopień, 1 rok mgr Justyna Stefaniak USOS, Sylabus
Technologia informacyjna Dietetyka, 1 rok, fakultet mgr Justyna Stefaniak USOS, Sylabus
Telemedycyna z elementami symulacji medycznej Lekarski, 2 rok mgr inż. Wojciech Lasoń USOS, Sylabus
Wprowadzenie do bioinformatyki Informatyka stosowana, 2 rok prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna USOS
Zastosowanie technik wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości oraz wizualizacji danych 3D w medycynie Lekarski, fakultet dr inż. Klaudia Proniewska USOS

 

Wielkość fontu
Kontrast