Serdecznie witamy dr Renatę Szydlak w naszym zespole

Dr Renata Szydlak jest absolwentką Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na kierunkach Fizyka medyczna oraz Zaawansowane materiały i nanotechnologia. Posiada stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu analizy danych. Jej dotychczasowa praca badawcza skupiała się na ocenie właściwości biomechanicznych komórek oraz ich znaczenia w obszarach medycyny regeneracyjnej i diagnostyki onkologicznej. Aktywnie uczestniczyła w interdyscyplinarnych projektach badawczych, w tym CIRCULATE – „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” oraz BioMechCanDet – „Biomechaniczne zróżnicowanie komórek nowotworowych jako parametr wysoce-wydajnej detekcji”. Jej zainteresowania badawcze łączą dziedziny z pogranicza nanotechnologii, biologii komórki oraz medycyny.


Powrót