Artykuł w czasopiśmie Journal of Interprofessional Care

Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu Pracowników Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej – Małgorzaty Sudackiej oraz Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny – Andrzeja Kononowicza. W ramach europejskiego projektu DID-ACT uczestniczyli w badaniu analizującym jakościowo definicje terminu 'rozumowanie kliniczne’ jakim posługują się potocznie lekarze, pielęgniarki i studenci tych kierunków. Wyniki badań ukazały się na łamach czasopisma Journal of Interprofessional Care. Link do artykułu


Powrót