Artykuł prof. Ireny Roterman-Koniecznej

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu prof. Ireny Roterman-Koniecznej. Praca omawia propozycję nowego kryterium oceny stopnia podobieństwa struktur białek. link


Powrót