Artykuł w czasopiśmie Diagnosis

Informujemy, że w czasopiśmie Diagnosis ukazał się nowy artykuł pracowników naszego Zakładu, lek. Ady Bogusz i dr hab. Andrzeja A. Kononowicza. prof UJ, pt: „Developing a European longitudinal and interprofessional curriculum for clinical reasoning”. Praca przedstawia strukturę programu nauczania umiejętności rozumowania klinicznego oraz wyniki z jego pilotażowego wdrożenia uzyskane w ramach projektu DID-ACT. Praca dołącza do wcześniej opublikowanych prac tego projektu dotyczących analizy potrzebkatalogu efektów kształcenia rozumowania klinicznego.

 


Powrót