Nowy członek zespołu – dr Yavuz Selim Kıyak

Do naszego Zespołu dołączył dr Yavuz Selim Kıyak z Uniwersytetu Gazi w Ankarze (Turcja). Dr Kıyak jest lekarzem medycyny i posiada stopień doktora w dziedzinie edukacji medycznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. wspomagane komputerowo metody testowania umiejętności rozumowania klinicznego. W Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny CMUJ odbędzie roczny staż naukowy PostDoc. Jest aktywny w szerzeniu wiedzy na temat edukacji medycznej za pomocą mediów społecznościowych. Zapraszamy na jego kanał YouTube @MedicalEducationFlamingo, poświęcony edukacji medycznej. link


Powrót