Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Harolda A. Scheraga

W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą urodzin Harolda A. Scheraga, w celu upamiętnienia, prof. Irena Roterman (postdoc w grupie Harolda Scheraga – Cornell University – Ithaca NY 1987-1989) wraz z zespołem przygotowała publikację dotyczącą struktury białek, w tym w szczególności mechanizmu przemian amyloidowych.
Praca ta jest dedykowana właśnie Jemu.
 

Powrót