Noworoczna publikacja prof. prof. Ireny Roterman-Koniecznej

Praca omawia propozycję leku powodującego ferroptozę komórek – w tym w szczególności komórek nowotworowych. link

Artykuł w czasopiśmie Journal of Interprofessional Care

Wszyscy o tym mówią, ale czy myślą o tym samym? Pracownicy Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (Małgorzata Sudacka) oraz Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny (Andrzej Kononowicz) w ramach europejskiego projektu DID-ACT uczestniczyli w badaniu analizującym jakościowo definicje terminu 'rozumowanie kliniczne’ jakim posługują się potocznie lekarze, pielęgniarki i studenci tych kierunków. Wyniki badań ukazały się dzisiaj na łamach czasopisma Journal of Interprofessional Care. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13561820.2023.2208605