X Warsztaty Statystyczne

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty statystyczne organizowane przez nasz Zakład, pod Patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr. hab. Macieja Małeckiego oraz Wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Więcej informacji

Noworoczna publikacja prof. prof. Ireny Roterman-Koniecznej

Praca omawia propozycję leku powodującego ferroptozę komórek – w tym w szczególności komórek nowotworowych. link

Artykuł w czasopiśmie Journal of Interprofessional Care

Wszyscy o tym mówią, ale czy myślą o tym samym? Pracownicy Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (Małgorzata Sudacka) oraz Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny (Andrzej Kononowicz) w ramach europejskiego projektu DID-ACT uczestniczyli w badaniu analizującym jakościowo definicje terminu 'rozumowanie kliniczne’ jakim posługują się potocznie lekarze, pielęgniarki i studenci tych kierunków. Wyniki badań ukazały się dzisiaj na łamach czasopisma Journal of Interprofessional Care. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13561820.2023.2208605